zelený design - zahradní architektura a design


návrhy zahrad, exteriérů a interiérů

 • postup při navrhování:  • PRVOTNÍ KONZULTACE

   seznámení se s požadavky zákazníka a s prostorem, který je předmětem návrhu, popř. zaměření prostoru, předání podkladů, dohodnutí ceny, termínu dokončení návrhu
  • VYTVOŘENÍ STUDIE

   první náhled na řešení prostoru, prezentace hlavní myšlenky, základní uspořádání hlavních prvků, tato část projektu je min. jednou konzultována se zákazníkem (tzv. princip „zahrady přímo na míru“). Jedna nebo více studií je min. jednou konzultována se zákazníkem.
  • DOKONČENÍ NÁVRHU

   dle již předem prokonzultované studie jsou dopracovány zbylé části návrhu
 • kompletní návrh zahrady:  • STUDIE

  • VYTYČOVACÍ PLÁN

   na tomto plánu jsou vyznačeny všechny důležité rozměry, které jsou nezbytné pro umístění jednotlivých prvků v prostoru (záhony, jezírka, soliterní dřeviny, altánky...)
  • OSAZOVACÍ PLÁN

   součástí tohoto plánu je umístění rostlin a jejich přesný popis a množství. Tato část je sestavována tak, aby kdokoli mohl rostliny dle plánu vysadit.
  • POHLEDY V PERSPEKTIVĚ

   jedná se o pohled pozorovatele umístěného přímo v řešeném prostoru, ve většině případů je pohled na již rozrostlou výsadbu
  • TECHNICKÁ ZPRÁVA
   upřesňuje technické řešení (např. materiály, postupy, konstrukce, etapy...) při realizaci jednotlivých prvků navžených do zahrady
  • TERÉNNÍ MODELACE, 3D PERSPEKTIVY, AXONOMETRIE, ŘEZY TERÉNEM, DETAILNÍ ZOBRAZENÍ SLOŽITĚJŠÍCH PRVKŮ – individuálně dle návrhu

zpět na služby a konzultace

Copyright Zuzana Tachezy 2007

fotogalerie


Partnerem je: