zelený design - zahradní architektura a design


Jin a Jang

Základní myšlenkou starověkých Číňanů a hlavním klíčem k Feng Suej je, že celý vesmír se skládá ze dvou doplňujících se principů či kvalit Jin a Jang.
Jinak řečeno, model procesu změny, neboli doplňujících se protikladů.
Jin symbolizuje pasivní stránku přírody, zatímco Jang aktivní. Jin a Jang neexistují nezávisle. Popisují dvě primátní kvality, které se projevují ve všech existujících věcech.
Nic není na 100% Jin ani Jang, všechny věci obsahují relativní množství jak jinové tak jangové energie.


zpět na Feng Suej

Copyright Zuzana Tachezy 2007

fotogalerie


Partnerem je: